Centrum Informacji o Sektach i Kultach „QUO VADIS”

 

10-022 Olsztyn,   ul.Prosta 5   

 

tel. 600383870     sekty [at] o2.pl

 

Konsultacje osobiste po wcześniejszym umówieniu

 

 

Zapraszamy na naszą nowa stronę: www.sekty.dl.pl

 

 

 

ZAUWAŻASZ

Negatywne

Podejrzane

Dziwne

ZACHOWANIE

Kogoś Z Twojej RODZINY, PRZYJACIÓŁ

Nie czekaj aż nastąpi głębsze Uzależnienie – zadzwoń, napisz !

Wcześniej rozpoczęta interwencja jest o wiele skuteczniejsza

 

****************************************************************************************************

 

Dlaczego zajmujemy się problemem sekt ?

 

Uważamy, że każdy ma prawo do samodzielnego wyboru przekonań oraz grupy do jakiej chce przynależeć, nawet jeśli hamuje ona możliwości osobistego rozwoju.

Ma jednak również prawo wiedzieć, jakie są prawdziwe cele organizacji do której wchodzi, jaka jest jej prawdziwa przeszłość i jakich metod używa, werbując swoich członków. Potencjalnemu kandydatowi werbujący do sekty z reguły nic o tym nie mówią.

Mało kto związałby się z grupą, o której by wiedział, że pod pozorem troski o rozwój np. duchowy swoich członków, wykorzystuje ich psychicznie, fizycznie i finansowo do realizacji swych ukrytych celów.

Sekta, posługująca się technikami psychomanipulacji stosunkowo szybko jest w stanie zdeformować postrzeganie świata, ludzi i siebie samego oraz wywołać lęk przed opuszczeniem grupy.

 

Nasze cele:

Pomoc ofiarom sekt, kultów destrukcyjnych i innych grup parareligijnych.

Przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi tych grup na jednostkę, rodzinę i społeczność.

 

Nasze działania:

Poradnictwo indywidualne dotyczące zaangażowania w grupy destrukcyjne i innych problemów religijnych (osobiście oraz poprzez Telefon Zaufania CISK).

Profilaktyka dotycząca psychomanipulacji w sektach, kultach i ruchach parareligijnych (prelekcje, spotkania i filmy w szkołach, uczelniach i innych instytucjach; publikacje prasowe, broszury, audycje radiowe i TV).

 

Nasze zasady:

Opieramy się na posoborowej nauce Kościoła katolickiego wskazującej na konieczność dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami.

Kierujemy się zasadą szacunku wobec światopoglądu osób korzystających z naszej pomocy.

Zachowujemy tajemnicę osób korzystających z poradnictwa.